25 mei 2019 is de AVG wet in werking gesteld.Hierdoor moeten ook wij (denk ik) transparant zijn in het verwerken van persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 

Geautomatiseerde besluitvorming:

 

Gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Microsoft Word – tekstverwerking en opslag documenten – verwerkersovereenkomst.

Windows Live – Gmail – contactgegevens – verwerkersovereenkomst.

Jimdo – hosting en websitebeheer – verwerkersovereenkomst.

Hoe gaan wij met gegevens om:

Cattery Anampi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zijn geen bedrijf maar een community zonder winstoogmerk. Onze cattery is geboren vanuit een hobby. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

 

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door cattery Anampi. Dit houdt in dat er zonder jouw toestemming geen foto's worden gepost op FB. Cattery Anampi behoud het recht om anoniem foto's te posten binnen de community van Facebook.pagina. https://www.facebook.com/CatteryAnamiNoorseBoskatten/?ref=settings

 

Hoelang worden gegevens bewaard en wat doen wij ermee:

 

Hiervoor wordt in de overeenkomst getekend vanaf 25 mei 2018 en toestemming voor gegeven. Het contract wordt in 2-voud afgegeven. 1 x getekend door nieuwe eigenaar en 1 x door fokker. Daarnaast wordt een papieren getekend contract bewaard in het archief. Deze gegevens als bewijs bewaard en gearchiveerd in een dossier. 

Voor de volgende doeleinden kan het worden gebruikt;

Naam adres woonplaats e-mailadres en telefoonnummer in geval er contact wordt opgenomen. Administratie, zoals geboortedatum kitten, nummer stamboom en paspoort, zodat het kitten geregistreerd blijft en te traceren is indien er afstand of het contract niet wordt nageleefd. 

Indien het kitten op een bepaalde leeftijd overlijdt worden de gegevens vernietigd indien u dat wenst. De gegevens worden 20 jaar bewaard.

 

AVG

 

Cattery Anampi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk hopen wij dat u eerst met ons contact opneemt zodat we het onderling kunnen oplossen. Dat is de beste weg. Gezien ik wettelijk verplicht ben u op het volgende te wijzen kunt u bezwaar maken en dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Cattery Anampi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden na het archiveren in een afgesloten kast bewaard. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sofiehuuskes@gmail.com.. Indien je wenst dat jouw gegevens helemaal moeten worden verwijderd moet daar schriftelijk een verzoek voor worden ingediend.